Aktualności

Projekt ActiveECO na Światowym Dniu Ziemi 2014

27 kwietnia br. w Warszawie, w parku Pole Mokotowskie odbędzie się festyn finałowy kampanii edukacyjnej „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 2014. Firma ACTION S.A., we współpracy z firmami Electro-System i REMONDIS, weźmie aktywny udział w imprezie.


Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto na świecie. Finałowy festyn na Polu Mokotowskim stał się już tradycją i corocznie gromadzi tysiące uczestników, chętnych do wspierania wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Impreza ma charakter interdyscyplinarny, podczas jej trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. W tym roku na stoisku firm Electro-System i REMONDIS Electrorecycling, spółka ACTION zaprezentuje swój projekt ActiveECO, którego celem jest zbiórka zużytych tonerów i tuszów, na rzecz ochrony środowiska.
Projekt ActiveECO to przedsięwzięcie całoroczne, które łączy w sobie idee proekologiczną i prospołeczną. Wspólnie z marką Actis zbiórkę prowadzą także Media Markt i Saturn. Zużyte tonery i tusze można oddawać w Punktach Obsługi Klienta we wszystkich marketach obu sieci na terenie całego kraju. Dostarczeniem pojemników na odpady oraz ich odbiorem zajmuje się firma ACTION S.A. Ten wspólny projekt ma na celu nie tylko propagowanie i przyczynianie się do ekologicznej utylizacji odpadów, ale także wspiera finansowo akcję społeczną „Szlachetna Paczka”, która w sposób bezpośredni dociera do osób najbardziej potrzebujących oraz ich rodzin.


Wspieranie takich akcji wpisuje się w politykę firm Media Markt i Saturn w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Firma ACTION zdecydowała się na połączenie ekologicznej inicjatywy z pomocą dla potrzebujących.


- Tegoroczne Obchody Światowego Dnia Ziemi to dla nas kolejna okazja do propagowania naszej akcji. Chcemy ją dalej rozpowszechniać i namawiać do ekologicznego podejścia w sprawie utylizacji tuszów i tonerów. Wyzwaniem dla nas jest edukowanie klientów i uświadamianie im możliwości jakie niesie zwykła segregacja, która przecież nic ich nie kosztuje, a nam umożliwia niesienie realnej pomocy. – komentuje Rafał Ornowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Marki Actis w ACTION S.A.


Aktualności

Grupa kapitałowa Action